Blog

Cómo funciona el ojo humano

L’ull transforma l’energia lumínica en senyals elèctrics que són enviades al cervell a través del nervi òptic. Posseeix una lent anomenada cristal·lí que s’ajusta en funció de la distància. La llum penetra a través de la pupil·la, travessa el cristal·lí i es projecta sobre la retina on es transforma en impulsos nerviosos traslladats pel nervi òptic.

Perquè els raigs de llum que penetren a l’ull es puguin enfocar a la retina, s’han de refractar. La quantitat de refracció requerida depèn de la distància de l’objecte a l’observador. Un objecte distant requerirà menys refracció que un més proper. La major part de la refracció es realitza a la còrnia, que té una curvatura fixa. Una altra part de la refracció requerida es dóna en el cristal·lí. El cristal·lí augmenta o disminueix així la seva capacitat de refracció. Quan envellim es va perdent la capacitat d’ajustar l’enfocament, deficiència coneguda com presbícia o vista cansada.

Agraïm la Informació recollida de la Universitat Complutense de Madrid en el curs de “Millor cura visual amb coneixements científics (MOOC)

0 comments

Comments are closed.